find muse

Làm thế nào để hủy đơn đặt hàng?

Làm thế nào để hủy đơn đặt hàng?

Sau khi đăng nhập, quí khách mở phần “ Đơn đặt hàng” click vào : “ hủy đơn hàng”

*. Lưu ý quan trọng: chỉ khi đơn đặt hàng đang trong trạng thái  “Đợi thanh toán”“ Đợi xác nhận” mới có thể hủy trực tiếp trên mạng, nếu trạng thái của đơn hàng là “ Đã thanh toán” hoặc “ Đã xác nhận, nếu quí khách vẫn muốn hủy hàng, xin mời liên hệ với trung tâm phục vụ khách hàng của OPPO.

Bước 1: Đăng nhập vào website của OPPO “ www.oppomobile.vn” click lên tên tài khoản đã đăng nhập

1

Bước 2:

2

Click chọn mục Đơn hàng, sau đó click Hủy đơn hàng ở đơn hàng tương ứng

Bước 3:

Khi trên màn hình hiển thị câu hỏi xác nhận, quí khách click vào : “Có”, đơn đặt hàng đã được hủy thành công.

3