Sử dụng tính năng "Thao tác một tay" trên Color OS 2.0 - 2.1 - 3.0

Thao tác bằng một tay là tính năng mới được phát triển từ phiên bản Color OS 2.0 - 2.1 - 3.0 giúp chúng ta sử dụng thiết bị có màn hình lớn hiệu quả và tiện lợi hơn.
Tuy nhiên, chỉ các máy có màn hình từ 5 inch trở lên mới được tích hợp tính năng này.

HƯỚNG DẪN

Trước tiên kiểm tra phiên bản Color OS: Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOS

+ Color 2.x: Cài đặt > Cử chỉ & chuyển động > Cử chỉ bật màn hình > Thao tác một tay.
+ Color 3.0 : Cử chỉ & chuyển động > Cử chỉ nhanh > Thao tác một tay.


Minh họa trên Color 2.x
[​IMG]

Minh họa trên Color 3.0
cu chi nhanh.


Trong mọi giao diện, khi chúng ta kéo từ phía bên góc dưới lên vào giữa màn hình (một góc khoảng 45 độ), thì sẽ xuất hiện một màn hình nhỏ để thao tác dễ dàng bằng một tay.

Minh họa trên Color 2.0
[​IMG]

Để tắt màn hình này đi, chúng ta bấm vào biểu tượng bên dưới như trong hình nhé!

[​IMG]


Minh họa trên Color 3.0
co.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!
By Service Club
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
17/3/15
Page Views:
2467
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.