Hướng xử lý tình trạng đăng nhập vào Email báo lỗi kết nối với máy chủ

Tình trạng : Đăng nhập tài khoản mail vào ứng dụng Email báo lỗi " Không thể hoàn tất - Lỗi kết nối với máy chủ"

[​IMG]Hướng xử lý :


* Với các TK Gmail, yahoo :

B1 : Kiểm tra tín hiệu - đường truyền mạng phải tốt/ ổn định -> Tắt mạng ( 3G/Wifi) rồi bật lên. Nên ưu tiên dùng Wifi tín hiệu sẽ ổn định hơn.

B2: Kiểm tra tài khoản phải nhập chính xác ( địa chỉ gmail / mật khẩu )

- Hướng dẫn KH chạm vào biểu tượng cột sóng ngay bên phải trên dòng nhập mật khẩu để hiển thị mật khẩu lên ( Color 2.1 - 3.0) -> kiểm tra nhập lại chính xác.

- Hướng dẫn KH chọn vào ô Hiển thị mật khẩu để hiển thị mật khẩu lên ( Color 2.0 - 1.x ) -> kiểm tra nhập lại chính xác.

B3: B1 + B2 NOK -> Đăng nhập TK gmail khác và thao tác tương tự 2 bước trên. Nếu đăng nhập nhiều tài khoản khác NOK => Khôi phục cài đặt gốc ( recovery)* Với các TK mail công ty riêng :

- Thao tác tương tự B1 & B2 trên. NOK nhờ IT phụ trách mail cty đó thiết lập các thông số thủ công của server mail cty.

==> Đây thuộc về tài khoản mail cty nên các thông số thiết lập mail hướng KH nhờ IT phụ trách mail cty đó hỗ trợ.[​IMG]


Cám ơn các bạn đã xem !
By Service Club
Category:
Khắc phục sự cố
Published:
24/10/16
Page Views:
741
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.