Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện bàn phím Swype for OPPO trên ColorOS 1.x - 2.0 - 2.1

Bàn phím mặc định Swype for OPPO trên các dòng máy vận hành trên nền tảng Color OS cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện bàn phím sao cho dễ sử dụng.
  • Áp dụng: Cài đặt này áp dụng bất cứ khi nào bàn phím được gọi để sử dụng. Ví dụ như: giao diện tin nhắn mặc định, ứng dụng ghi chú Keep (Google Keep), trình duyệt,...
  • Tùy chỉnh: Bấm giữ biểu tượng ?123 trên bàn phím ảo ( nằm kế bên biểu tượng bàn tay màu xanh ) => Chọn giao diện bàn phím bạn muốn sử dụng.
Đường dẫn kiểm tra phiên bản Color trên máy : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Color OS
A. Trên các dòng máy chạy rom Color 1.x & Color 2.0.x tương tự nhau:

Screenshot_2015-11-30-15-36-05-93.
B. Trên các dòng máy chạy rom Color 2.1 (chính thức) mới: Bàn phím mặc định Swype for OPPO có thêm chức năng cho phép thu nhỏ và di chuyển bàn phím trong khung soạn thảo (text).
  • Tùy chỉnh: Bấm giữ biểu tượng ?123 trên bàn phím ảo ( nằm kế bên biểu tượng bàn tay màu xanh ) => Chọn biểu tượng bàn phím có dấu chấm " . " bên dưới => bấm vào biểu tượng vòng tròn 3 gạch để di chuyển bàn phím.
Screenshot_2015-11-30-14-52-24-29.
=> Quay trở về kích thước mặc định ban đầu (áp dụng chung):

- Bấm giữ biểu tượng ?123 trên bàn phím ảo ( nằm kế bên biểu tượng bàn tay màu xanh ) => bấm lại biểu tượng bàn phím nguyên vẹn.


Screenshot_2015-11-30-14-39-27-11.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
30/11/15
Page Views:
2279
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.