Hướng dẫn tải chủ đề khóa bàn phím online trên ColorOS

Lưu ý: Điện thoại phải có kết nối Wifi, 3G.

Vào Menu bấm vào icon "Chủ đề"


Screenshot_2014-07-05-09-19-23.

Bấm vào "Cài đặt tùy chỉnh" -> "Chế độ mở khóa"

Screenshot_2014-07-05-09-07-57.

Chọn "Màn hình khóa online" -> Bấm vào màn hình khóa muốn chọn để tải về.

Screenshot_2014-07-05-09-08-14.

Bấm "Tải về"

Screenshot_2014-07-05-09-08-18.

Chờ Download về thành công và bấm "Áp dụng"

Screenshot_2014-07-05-09-08-35.

Màn hình khóa mà bạn tải về sẽ nằm ở đường dẫn: Chủ đề/Cài đặt tùy chọn/Chế độ mở khóa/Màn hình khóa cục bộ. Bạn vào đây để lựa chọn.

Screenshot_2014-07-05-09-08-42.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
5/7/14
Page Views:
3602
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.