Hướng dẫn sử dụng chức năng FTP truyền dữ liệu giữa điện thoại với máy tính

Các dòng máy OPPO hỗ trợ FTP : Tất cả , trừ U7015 & R8113

A. Khái niệm

FTP là phương thức truyền dữ liệu giữa điện thoai và máy tính thông qua mạng ko dây. Lúc này chúng ta có thể thông qua máy tính để quản lý tệp trong smartphone mà k cần phải phiền phức cắm dây USB với máy tính rất bất tiện.

Yêu cầu : Điện thoại và máy tính cùng kết nối chung 1 mạng Wifi

Cách kết nối :

Bước 1 : Máy tính và điện thoại cùng kết nối chung Wifi
Bước 2 : Vào trình quản lý tệp/ bật FTP lên
Bước 3 : Nhập địa chỉ FTP vào My Computer trên máy tính ( Xem hình ) hoặc nhập trên trình duyệt web .[​IMG]

Nhập địa chỉ FTP vào My Computer

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]Nhập trên trình duyệt web .

[​IMG]

====> Lúc này các bạn có thể truyền dữ liệu copy / xóa/ thêm foder qua lại giữa điện thoại và máy tính.

Lưu ý : Tính năng này nếu máy tính khác đã kết nối cùng Wifi và nhập đúng địa chỉ FTP trên điện thoại cung cấp thì vẫn vào được quản lý tệp của điện thoại nhé !

Video hướng dẫn kết nối FTP


Cám ơn các bạn đã theo dõi !!!
By Service Club
Category:
Kết nối
Published:
27/3/15
Page Views:
5229
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.