Hướng dẫn nhập - xuất file Danh bạ/SMS trên máy OPPO ( Rom thường- Color 1.x-2.0-2.1)

Lưu lại file xuất DANH BẠ/SMS ( Đặc biệt dùng cho trường hợp KH muốn chuyển danh bạ từ máy khác qua máy OPPO hoặc máy OPPO qua máy khác )


I/ THAO TÁC XUẤT LIÊN HỆ :

Kiểm tra phiên bản : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOS

DANH BẠ :

+ Rom Thường ( Dấu "..." nằm ở góc phải bên trên )
+ Rom Color OS 1.x - 2.0 - 2.1 :
_ Vào danh bạ - Bấm vào dấu " ... " ở góc phải bên dưới - Nhập/Xuất - Xuất sang thẻ SD - Chọn danh bạ lưu ở đâu muốn xuất - Tên tệp : có thể tự đặt tên sau dễ nhớ + vị trí lưu trữ : Chọn nơi lưu trữ file danh bạ nên chọn lưu trên thẻ SD ( File danh bạ sẽ có định dạng đuôi.vcf) - OK - Hoàn tất.

X3.

2.0.

+ Rom Color OS 3.0 :
- Vào Cài đặt - Danh bạ - Nhập/ Xuất liên hệ - Xuất sang thẻ SD - Xuất liên hệ - Chọn danh bạ lưu ở đâu muốn xuất - Tên tệp : có thể tự đặt tên sau dễ nhớ + vị trí lưu trữ : Chọn nơi lưu trữ file danh bạ nên chọn lưu trên thẻ SD - OK - Hoàn tất.

X1.

x2.

- Nhập/ Xuất liên hệ từ SIM qua máy & ngược lại (từ máy qua SIM)

Một số thao tác với liên hệ trên SIM - Hình có ghi chú hướng dẫn:


[​IMG]

Cách Thêm - Chỉnh sửa - Nhập/Xuất liên hệ trên SIM

[​IMG]SMS :


+ Rom Thường ( Dấu "..." nằm ở góc phải bên trên )

+ Rom Color OS 1.x - 2.0 - 2.1 : ( Trừ Neo 7/ R7s/ F1 & những máy chạy Color 3.0 dùng cách khác )


_ Vào Tin nhắn - Bấm vào dấu " ... " ở góc phải bên dưới - Cài đặt - Nhập xuất - Xuất SMS . Sau đó sẽ xuất hiện file đã xuất bên dưới ( File SMS sẽ có định dạng đuôi.vcf & nằm trong Lưu trữ - ĐT - Backup). Tiếp tục di chuyển File này sang thẻ SD lưu lại.

**Tốt nhất nên chép file danh bạ/ SMS sau khi xuất sang máy tính lưu lại bản dự phòng **[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


+ Với Neo 7/ R7s/ F1 & những máy chạy ColorOS 3.0 :

- Sử dụng app " Sao lưu và phục hồi " - Chỉ sao lưu phần tin nhắn ( nằm trong dữ liệu cá nhân ) - Bắt đầu sao lưu - đợi máy hiện sao lưu thành công - Hoàn tất.

- Muốn chọn vị trí lưu là thẻ nhớ luôn hay về mặc định lưu trong bộ nhớ máy phải thao tác thêm bước : Bấm vào dấu "..." bên góc phải dưới - Vị trí lưu : thẻ nhớ.
- File SMS xuất ra ( sms.vsmg) sẽ nằm trong thư mục Backup tùy theo vị trí lưu chọn ở đâu bộ nhớ máy hay thẻ SD.


luu.

nhan.

s.II/ NHẬP THAO TÁC XUẤT LIÊN HỆ :

+ Rom Thường ( Dấu "..." nằm ở góc phải bên trên )

+ Rom Color OS 1.x - 2.0 - 2.1 : ( Trừ Neo 7/ R7s/ F1 & những máy chạy Color 3.0 dùng cách khác )DANH BẠ :

+ Rom Thường ( Dấu "..." nằm ở góc phải bên trên )


+ Rom Color OS 1.x - 2.0 - 2.1 :


Bước 1: Chép file danh bạ ( có đuôi.vcf ) vào bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ ( để hẳn ở ngoài ko bỏ vào thư mục nào hết tương tự như chép file rom ).
Bước 2 : Vào danh bạ - Bấm vào dấu " ... " ở góc phải bên dưới - Nhập xuất - Nhập từ thẻ SD/ Nhập đến ( Chọn nơi lưu trữ file danh bạ bạn vừa chép vào )- Chọn file danh bạ.vcf vừa chép vào.


[​IMG]
[​IMG]

+ Với những máy chạy ColorOS 3.0 :

- Vào Cài đặt - Danh bạ - Nhập/ Xuất liên hệ - Nhập từ thẻ SD - Xuất liên hệ - Chọn danh bạ lưu ở đâu muốn xuất - Tên tệp : có thể tự đặt tên sau dễ nhớ + vị trí lưu trữ : Chọn nơi lưu trữ file danh bạ nên chọn lưu trên thẻ SD - OK - Hoàn tất.

- Nhập/ Xuất liên hệ từ SIM qua máy & ngược lại (từ máy qua SIM)


danh.
xong.


Một số thao tác với liên hệ trên SIM - Hình có ghi chú hướng dẫn:


[​IMG]

Cách Thêm - Chỉnh sửa - Nhập/Xuất liên hệ trên SIM

[​IMG]SMS :

+ Rom Thường ( Dấu "..." nằm ở góc phải bên trên )


+ Rom Color OS 1.x - 2.0 - 2.1 : ( Trừ Neo 7/ R7s/ F1 & những máy chạy Color 3.0 dùng cách khác )

Bước 1: Chép file SMS ( có đuôi.vsmg ) vào bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ ( để hẳn ở ngoài ko bỏ vào thư mục nào hết tương tự như chép file rom ).
Bước 2 : Vào Tin nhắn - Bấm vào dấu " ... " ở góc phải bên dưới - Cài đặt - Nhập & Xuất SMS - Nhấp vào file SMS vừa chép vào - Khôi phục.


[​IMG]
[​IMG]


+ Với Neo 7/ R7s/ F1 & những máy chạy ColorOS 3.0 :

- Tìm đến file xuất SMS lúc trước (sms.vmsg) đang lưu trên máy/thẻ nhớ - nhấp trực tiếp vào đó – OK để nó nhập file SMS vào máy nhé.


[​IMG]LƯU Ý : Các bạn vui lòng làm theo đúng từng bước hướng dẫn bên trên, mọi thao tác sai phát sinh lỗi , Mod hoàn toàn không chịu trách nhiệm.


Cám ơn các bạn đã theo dõi !!!
By Service Club
Category:
Sao lưu và khôi phục dữ liệu
Published:
22/7/15
Page Views:
6088
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.