Hướng dẫn đặt hình nền trên máy OPPO không bị di chuyển khi chuyển trang ứng dụng

Trường hơp khi đặt ảnh nền từ ảnh chụp từ camera sẽ bị di chuyển khi chuyển trang ứng dụng .

+ Nguyên nhân :
Do ảnh chụp ở chiều ngang nên độ phần giải ảnh lớn hơn độ phân giải màn hình nên khi đặt hình nền sẽ bị phóng to và di chuyển khi vuốt sang trang ứng dụng.

+ Hướng xử lý :
Chuyển sang chụp ảnh chụp đứng chọn những tấm ảnh gốc theo phương đứng để khi đặt ảnh nền không bị phóng to và di chuyển khi chuyển trang.

IMG20160322114002.


Cách đặt hình nền như sau :


Đặt hình nên không bị zoom.


***Chúc các bạn thực hiện thành công!!!
Category:
Cài đặt chung
Published:
22/3/16
Page Views:
1409
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.