Hướng dẫn chọn bộ nhớ lưu trữ Camera trên máy OPPO

Chỉ có máy hiện tại có lắp thẻ nhớ mới có chế độ cài đặt vị trí lưu trữ .

Trên giao diện Camera bấm vào biểu tượng "Cài đặt" phía trên góc trái màn hình

Trước tiên kiểm tra phiên bản rom : Cài đặt giới thiệu điện thoại - phiên bảnRom Thường

0.

Color OS 1.x

1.

Xuất hiện Menu "Cài đặt" -> Bấm vào biểu tượng "Lưu trữ" -> Chọn bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ là hoàn thành rồi nhé!


Color OS 2.0 - 2.1

Color OS 2.0.


Vị trí lưu SD Camera Color 2.1.Color OS 3.0

Color OS 3.0.Chúc các bạn thực hiện thành công!!!
phuphuoc08 thích bài này.
Category:
Cài đặt chung
Published:
19/4/14
Page Views:
3523
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.