Hướng dẫn bật chế độ "Gỡ lỗi USB"

Chế độ này thường bị ẩn đi, các bạn kích hoạt theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" -> "Gới thiệu về điện thoại"

[​IMG]

Bấm vào "Khác"

[​IMG]

Kích liên tiếp vào dòng "Số phiên bản"

[​IMG]

Cho đến khi hiện thông báo "Bạn đã là nhà phát triển"

[​IMG]

Quay lại "Cài đặt" -> Kích vào dòng "Khác" ở dưới cùng.

[​IMG]

Bấm "Tùy chọn nhà phát triển"

[​IMG]

Kích vào "Gỡ lỗi USB" là các bạn đã hoàn thành rồi nhé!

[​IMG]
ngochungbely, ĐứcTâmNongDan thích bài này.
Category:
Cài đặt chung
Published:
17/4/14
Page Views:
27035
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.