Đổi Font chữ Color OS

Bước 1: Vào "Cài đặt" -> "Hiển thị"

[​IMG]

Có 2 danh mục

Font Trực tuyến: Là những "Font" trên Google Play

Font mặc định: Là những "Font" có sẵn trong máy

Bấm vào "Font mặc định" -> Hiện ra danh sách -> Bấm vào "Font" muốn đổi.


[​IMG]

Bấm "Áp dụng" để cài đặt "Font" đã chọn.

[​IMG]

--------oOo--------

ColorOS 3.0
Trên ColorOS 3.0 ngoài 1 font chữ mặc định bạn có thể tải về từ trang font trực tuyến. Vào Cài đặt > Màn hình và độ sáng > Font

Font.
- Chọn Font muốn dùng hoặc bấm Tải xuống thêm để truy cập danh sách font trực tuyến > chọn font tải xuống > chạm vào font đó để áp dụng.

- Trường hợp bạn muốn Xóa các font đã tải về, bấm Chỉnh sửa (1) > tick chọn > bấm Xóa hoặc Hủy nếu muốn về màn hình trước đó


Screenshot_2016-05-13-17-02-37-06.
- Thay đổi kích thước font chữ:

Screenshot_2016-05-13-07-34-25-42.
ngocthang254 thích bài này.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
18/4/14
Page Views:
3682
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.