Cách xóa ứng dụng bên thứ 3 ra khỏi máy

Xóa chương trình ra khỏi máy giúp 'BỘ NHỚ HỆ THỐNG' tăng dung lượng trống. Bộ nhớ hệ thống dư nhiều dung lượng trống thì máy chạy nhanh, mượt.

Có 2 cách xóa chương trình

1. Cách xóa trực tiếp ở ngoài màn hình home
Bạn nhấn giữ vào icon của chương trình, máy sẽ rung lên và icon sẽ xuất hiện dấu x và lắc qua lắc lại. Bạn nhấn vào dấu x -> chọn Xóa -> OK.

[​IMG]


[​IMG]


2. Cách xóa trong Cài đặt - Quản lý ứng dụng - Tải về -> Nhấn vào chương trình cần xóa -> Chọn Xóa -> Gỡ cài đặt -> OK

Xem hình hướng dẫn bên dưới


[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Category:
Cài đặt chung
Published:
15/1/14
Page Views:
4991
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.