Cách thay đổi bộ nhớ lưu trữ liên hệ trong danh bạ trên ColorOS 1.x - 2.0 - 2.1

Các bạn vào danh bạ -> Nhấn giữ vào liện hệ muốn di chuyển -> Bấm vào biểu tượng số 2 như hình dưới.

Screenshot_2014-07-07-09-18-18-513.

Chọn bộ nhớ lưu trữ là "điện thoại" hoặc "thẻ sim".

Screenshot_2014-07-07-09-18-13-306.
NongDan thích bài này.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
7/7/14
Page Views:
3125
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.